Rakaca község - önkormányzati portál

Jogszabályok

ÖNKORMÁNYZATI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

 

 
 

NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK

 

  

1993. évi LXXVII. törvény

     

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

 

BELVÍZRENDEZÉSI CÉLOK TÁMOGATÁSA

 

  

5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet

     

a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 

BÖLCSÖDÉK, KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI BUSZOK

 

  

1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet

     

a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 

 

EURÓPAI CHARTA JEGYZŐKÖNYVE

 

  

2010. évi XXVI. Törvény

     

a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről 

 

KORMÁNY-ÖNKORMÁNYZATOK EGYEZTETŐ FÓRUMA

 

  

1121/2006. (XII. 12.) Korm. határozat

     

a Kormány-Önkormányzatok Egyeztető Fóruma létrehozásáról 

 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK

 

  

6/2010. (I. 28.) PM-ÖM együttes rendelet

     

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2010. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

 

  

1999. évi LXIII. törvény

     

a közterület-felügyeletről 

 

  

43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

     

a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről 

 

MUNKAÜGYI SZABÁLYOK

 

  

77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet

     

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 

 

ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

 

  

1991. évi XX. törvény

     

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

 

ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY

 

  

1990. évi LXV. törvény

     

a helyi önkormányzatokról 

 

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA

 

  

2/2009. (I. 30.) PM-ÖM együttes rendelet

     

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 

 

ÖNKORMÁNYZATOK SZEMÉLYZETE

 

  

1994. évi LXIV. törvény

     

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

  

2000. évi XCVI. törvény

     

a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 

 

  

26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

     

a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról 

 

  

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

     

a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról 

 

  

2008. évi XXVII. törvény

     

egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról 

 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

 

  

1992. évi LXXXIX. törvény

     

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről 

 

  

104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

     

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről 

 

  

19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

     

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól 

 

  

85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet

     

az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól 

 

  

1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

     

egyes önkormányzati beruházások központi költségvetési támogatásáról 

 

  

4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet

     

a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről 

 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI

 

  

1997. évi CXXXV. törvény

     

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

 

  

2004. évi CVII. törvény

     

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

 

ÖNKORMÁNYZATOK VAGYONA

 

  

1991. évi XXXIII. törvény

     

egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 

 

  

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

     

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 

 

  

7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet

     

a fővárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról 

 

SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS

 

  

7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet

     

az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 

 

TEMETKEZÉS

 

  

1999. évi XLIII. törvény

     

a temetőkről és a temetkezésről 

 

TERÜLETSZERVEZÉS

 

  

1994. évi XLIII. törvény

     

Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról 

 

 

1999. évi XLI. törvény

     

a területszervezési eljárásról

KÖZADATKERESŐ